Members

Meet the Team


שדרן הרדיו רובי פסקל

רובי פסקל שדרן וותק של 15 שנה
גיל: 32
משדר מוזיקה מזרחית נשמה
וגם מוזיקה מזרחית חפלות

שי לוי שדרן

שדרן מספר אחד
משדר כבר קרוב ל5 שנים
גיל 35
משדר מוזיקה נשמה

שי השדרן שדרן

שי השדרן
אהוב המאזינים
שדרן רדיו המזרח
גיל 40
שי השדרן מומחה במוזיקה וכמה זאנרים של מוזיקה
מומחה בשירי...