לוח שידורים

לוח שידורים

יום ראשון
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – רצף ים – תיכוני
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני

יום שני
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – רצף ים – תיכוני
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני


יום שלישי
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – רצף ים – תיכוני
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני

יום רביעי
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – רצף ים – תיכוני
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני

יום חמישי
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – רצף ים – תיכוני
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני

יום שישי
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – תוכנית העידות עם השדרן רובי פסקל
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני

יום שבת
10:00 – 07:00 – רצף ים – תיכוני
12:00 – 10:00 – רצף ים – תיכוני
14:00 – 12:00 – רצף ים – תיכוני
16:00 – 14:00 – רצף ים – תיכוני
18:00 – 16:00 – רצף ים – תיכוני
20:00 – 18:00 – רצף ים – תיכוני
22:00 – 20:00 – רצף ים – תיכוני
00:00 – 22:00 – רצף ים – תיכוני

האזנה נעימה מרדיו המזרח:

האזנה נעימה מרדיו המזרח: